Anasayfa Kurumsal Faaliyet Alanlarımız Yönetim Sistemleri Ürün Belgelendirme İş Güvenliği Eğitimler Referanslarımız İletişim
Hakkımızda
Misyon ve Vizyonumuz
Kalite Politikamız
İnsan Kaynakları
 
 
 
 
Faliyet Alanlar?m?z

orologi militari uomo

orologi cronografi

orologio da sub uomo

orologio sportivo

orologio scheletro uomo

montre femme cuir

montre or rose femme

montre femme or

montre automatique femme

montre femme noir

faliyet alanlarimizKale Kalite, Y?netim Sistemleri, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i, Bilgi Güvenli?i, ürün Belgelendirme, ?evre G?revlisi, Otomotiv, Ye?il Y?ld?z konular?nda faaliyetlerini sürdürmekte olup mü?terilerini dan??manl?k ve mühendislik hizmete vermekteyiz.

Y?netim Sistemleri, ISO 9001, ISO 14001, TS 18001, ISO YSL Replica Handbags 22000, ISO 16949, ISO 13485 konular? kapsamakta olup bu konularda mü?terilerimize dan??manl?k hizmeti vermekteyiz. Dan??manl?k hizmetimiz mü?terimiz belgelerini alana kadar sürmektedir.

?? Sa?l??? ve Güvenli?i, 4857 say?l? i? kanunun 77. maddesine g?re sanayi ve ticaretten say?lan tüm firmalar, ?al??anlar?na ?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itimi ald?rmas?, Risk Analizlerini yapt?rmas? gerekmektedir. Ayn? kanunun 82. maddesine g?re de ?al??an say?s? 50 ve üzerinde olan firmalar ?? Güvenli?i Uzmanlar? ile ?al??mak zorundad?r. Bu do?rultuda mü?terilerimize E?itimler verip Risk Analizlerini yapmaktay?z. Ayr?ca mü?terilerimize ?? Güvenli?i Uzmanl??? yapmaktay?z.

Bilgi Güvenli?i, Dijital ortamda bulunan veriler sürekli tehdit alt?nda bulunmaktad?r. Bundan dolay? Bilgi Güvenli?i Y?netim Sisteminin kurulmas? ka??n?lmazd?r.

ürün Belgelendirme hizmetlerimiz CE, TSE, TSEK faaliyetlerini kapsamaktad?r.

?evre G?revlisi, 27061 say? ve 21 Kas?m 2008 tarihli resmi gazetede yay?nlanan ?evre Denetimi Y?netmeli?ine g?re firmalar ?evre g?revlisi ile ?al??mak zorundalar. Bu ?er?eve de mü?terilerimize ?evre G?revlisi hizmeti vermekteyiz.

Otomotiv sekt?rüne y?nelik ISO 16949, SPC, FMEA, PPAP, APQP, MSA, Q1, Mü?teri ?zel ?stekleri konular?nda dan??manl?k ve E?itim hizmeti vermekteyiz.

Ye?il Y?ld?z, Kültür ve Turizm Bakanl???n?n 22.09.2008 tarihli ve 27005 say?l? Resmi Gazete de yay?nlan Turizm ??letmesi Belgeli Konaklama Tesislerine ?evreye Duyarl? Konaklama Tesisi Belgesi verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebli?e g?re Otellerinin Ye?il Y?ld?z Belgesi almas? konusunda te?vik edilmesi ?n g?rülmektedir. Bu konuda mü?terilerimize e?itim ve dan??manl?k hizmeti vermekteyiz.
 
 
swiss replica watches www.replicatime.me
Valentino Replica Handbags Prada Replica Handbags
YSL Replica Handbags
Dior Replica Handbags
Balenciaga Replica Handbags
  AnasayfaKurumsal Faaliyet Alanlarımız Yönetim Sistemleri Ürün Belgelendirme Eğitimler Referanslarımızİletişim Site Haritası
Web Tasarım & Hosting
Atak Domain
kale kalite