Anasayfa Kurumsal Faaliyet Alanlarımız Yönetim Sistemleri Ürün Belgelendirme İş Güvenliği Eğitimler Referanslarımız İletişim
İş Güvenliği Uzmanlığı
İş Güvenliği Eğitimi
Risk Analizi
İşletme Belgesi
Acil Durum Planları
Kişisel Koruyucular ve İkaz Levhaları
 
 
 
 
İşletme Belgesi ve Ruhsat Danışmanlığı Hizmetleri
İşletme belgesi ve ruhsat almak isteyen firmaların işlemlerini en kısa sürede bitirmeleri için gerekli danışmanlık hizmetlerini en etkin ve hızlı şekilde vermekteyiz.iş bitirme belgesi
İşletme Belgesi, Çalışma Bakanlığı tarafından verilen,Best Replica Watches çalışan sayısına bakılmaksızın tüm kimyevi madde üreten ya da depolayan işyerlerinin, inşaat işleri ve maden ve taş ocakları ile sanayiden sayılan 10 kişi ve üzerinde personel çalıştıran işyerleri için alınması zorunlu bir belgedir. Bu belge alınması öncesinde işyerleri kapsamlı bir denetime tabi tutulur ve "iş sağlığı ve güvenliği" yönünden eksiklikleri belirlenerek bu eksiklerin giderilmesi istenir.
İşletme belgesi için gerekli belgeler : (İşyerlerinin durumuna göre değişiklik arz edebilir)

  1. Çalışanların iş güvenliği eğitim belgeleri
  2. Çalışanların sağlık raporları
  3. Kurma izin projesi(makine yerleşim planı)
  4. İşyerinin risk değerlendirme raporu
  5. Yangın tatbikat raporları
  6. Acil durum planları
  7. İş güvenliği kurul defteri (50 ve üzeri personeli olan sanayi işyerleri)
  8. Basınçlı kaplar,kaldırma araçları ve elektrik topraklama test raporları
  9. Gürültü ölçüm raporu(gürültülü işlerde)
  10. Ruhsat ,yetkili belediyeler tarafından verilen,işletmenin yangın,çevre ve imar durumu gibi yönlerden değerlendirildiği bir belgedir.Ruhsat almak için müracaat eden firmaların "işletme belgesi" sahibi olması gereklidir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun (değişik: 15.5.2008/5763/3) 78.replica watches maddesine göre "Bu Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir." Denilmektedir.
İşverenler işletme belgesi taleplerini dilekçe ile işyerlerinin kayıtlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne verirler. Bölge Müdürlüğü işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından incelenmek üzere başvuruyu ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına gönderir. İşyerinde iş müfettişince yapılan denetimde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun kurulduğu ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından noksanlık bulunmadığı tespit edildiği takdirde işyerine  Bölge Müdürlüğünce işletme belgesi verilir.

 
 
swiss replica watches www.replicatime.me
Valentino Replica Handbags Prada Replica Handbags
YSL Replica Handbags
Dior Replica Handbags
Balenciaga Replica Handbags Patek Philippe Replica Watches Richard Mille Replica Watches Ulysse Nardin Replica Watches Blancpain Replica Watches Rolex Replica replica watches swiss replica watches
  AnasayfaKurumsal Faaliyet Alanlarımız Yönetim Sistemleri Ürün Belgelendirme Eğitimler Referanslarımızİletişim Site Haritası
Web Tasarım & Hosting
Atak Domain
kale kalite