Anasayfa Kurumsal Faaliyet Alanlarımız Yönetim Sistemleri Ürün Belgelendirme İş Güvenliği Eğitimler Referanslarımız İletişim
Iso 9001:2008
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği
Iso 14001 Çevre Yönetimi
ISO 16949 Otomotiv Sektörü
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar
Ohsas 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği
İSO 27001 İSO 27799
Ohsas 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği
 
 
Yeşil Yıldız
Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi, otellerin ve diğer turizm tesislerinin çevreye duyarlı birer işletme haline gelmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir.Sürdürülebilir bir yaşamın gerçekleştirilebilmesi ve ekosistemin korunabilmesi için, hayatın her adımında doğaya ve çevreye gerekli özeni göstermemiz gerekmektedir. Küresel ısınmanın kendini daha fazla göstermesi, kaynakların hızla tükenmesi ve ekolojik dengenin zarar görmesi tüm dünyada ve ülkemizde çevre bilincinin gelişmesine neden olmaktadır. Dünya’da süreyeşil yıldızkli kalite ve yeni yönetim sistemleri işletmecilere sunularak daha verimli ve daha çevreci bir iş&yaşam standardını yakalamak hedeflenmektedir.

Yeşil Yıldız Simgesi Belgesi alan tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olacaklardır.
2007 yılı istatistiklerine göre ülkemize gelen turistlerin %42’si konakladıkları tesislerin çevreye duyarlı olduğunu görmek istemişlerdir. Bu durum ekoturist denilen kesimin ne kadar büyük bir ivmeyle çoğaldığını göstermektedir.
Bu kapsamda turizm sektörüde yeni bir kavramla tanışmaktadır: Yeşil Yıldız...

Yeşil Yıldız Nasıl Alınır?
“Yeşil Yıldız”a hazırlık süreci, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

 1. Mevcut durumun tespit edilmesi
 2. Yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi
 3. Çalışma planının hazırlanması
 4. Çevre faaliyet konuları ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 5. Bakanlık başvurusu
 6. Mevcut durum iyileştirme çalışmaları ve “Yeşil Yıldız” sahibi olma,
 7. Sertifikasyon sonrası durumu muhafaza etme ve zaruri geliştirmeler,
  Olarak özetlenebilir.

Bakanlık tarafından her yıl arttırılması istenecek puanları kazanabilmek için,

 • Aydınlatma sistemi
 • Su tesisatı
 • Elektrik tesisatı
 • Havalandırma sistemi
 • Ekolojik materyallerin kullanımı analiz edilecek, verimlilik arttıracak proje ve öneriler sunulacaktır.
 
 
swiss replica watches www.replicatime.me
Valentino Replica Handbags Prada Replica Handbags
YSL Replica Handbags
Dior Replica Handbags
Balenciaga Replica Handbags
  AnasayfaKurumsal Faaliyet Alanlarımız Yönetim Sistemleri Ürün Belgelendirme Eğitimler Referanslarımızİletişim Site Haritası
Web Tasarım & Hosting
Atak Domain
kale kalite